Welcome to the community

The best social media network for people to connect, collaborate, share content and inspire each other.

Den som har varit arbetslös länge har fått höra en massa olika orsaker bakom arbetslösheten. Den största är indikationen på eget val eller lathet som får varje desperat sökande irriterad. Det är nämligen underförstått av anställda, att arbetslösa vinner något på att inte ha jobb!

  • Om du söker mindre populära jobb som städare, då blir du anställd i morgon! Sanningen är att tjänster utan erfarenhet och utbildning är en bristvara. De försvinner dessutom först! När det gäller städare, så är det helt fel att bolagen tar in “vem som helst”.

Så här ser kraven ut för att bli städare: Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, utfärdar yrkesbevis för den som genomgått kurs/grundutbildning för städyrket ledd av SRY-diplomerad handledare. Utbildningens längd varierar, men ofta krävs ungefär 40 timmars utbildning för att få yrkesbevis. Certifikat för lokalvårdare (Pryl) utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB, SSC, efter tester av teoretiska och praktiska kunskaper.

  • Du behöver inte vara arbetslös! Börja jobba inom sjukvården, de söker alltid folk! Rollen som “servicemedarbetare” inom sjukvården, är den med lägst kompetenskrav.

Så här ser kraven ut för att jobba som servicemedarbetare inom sjukvård:

Gymnasiekompetens är en fördel, helst Vård- och omsorgsprogrammet eller Vård- och omsorgspaket inom komvux, men även annan utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet kan vara passande, t.ex. personlig assistent.


Det är arbetsgivaren som bedömer om din utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet är tillräcklig för att klara av jobbet som servicemedarbetare inom sjukvården.

Passande utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

  • Skolan behöver alltid extralärare, du som är så smart kan säkert få jobb där! Kravet att få jobba i skolan är: Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. Det betyder att det i första hand ska vara en legitimerad lärare som undervisar. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare.
  • Du får mer pengar från soc, men tänk på att det är vi arbetare som betalar din årslånga semester! Normen för en enskild sökande är 4180kr per månad, hyran räknas separat. Maxbeloppet för hyra är 6250kr. Oavsett hyran är 3000kr per månad, är rörelsebeloppet alltid 4180kr. För att få socialbidrag behöver du söka jobb. Månadskort kostar 970kr och ersätts endast om sökande har jobb eller sysselsättning varje dag. Av månadens rörelsebelopp är det då kvar ca 3180kr. För en vuxen person mellan 31–60 år som lagar all mat hemma räknar man med att maten kostar ungefär 3 420 kronor i månaden 2023. Det betyder att efter maten är betalad för så finns det inget över till oförutsedda utgifter, inga nöjen, inga biobesök, ingen bulle till kaffet, ingen helgpizza, inga kläder, inga kemtekniska produkter som tvättmedel eller diskmedel. Dessutom innebär socialbidrag att individen har skyldigheter som blir svåra att leva upp till. Alla bankkonton ska redovisas, där allt du gjort i minst 1 års tid blir offentliga uppgifter inom myndigheten. Du kan krävas att häva alla försök till egen försörjning, förutom alla sökajobbmöten som är anpassade för individer med extra svårigheter. Nedvärderingen är total. Att någon frivilligt skulle välja socialbidrag framför en tio gånger högre inkomst, är befängt.
  • Det är ditt fel att du är arbetslös! Du har skrivit ditt CV fel, du söker fel jobb, du söker inte tillräckligt många jobb. “I början tänker man kanske ”jag var inte rätt för det här jobbet”. Men med tiden urholkas självkänslan, säger Per Johnson, lektor i psykologi vid Lunds universitet. Att få höra till är något väldigt grundläggande hos oss människor, förklarar han. Per Johnsson. – Redan när vi är små barn sträcker vi oss mot någon och vill bli burna. Att inte få vara med i en grupp kan för vissa människor innebära en avgrund. Ett arbete är dessutom mer än ”bara” en grupptillhörighet. Det handlar också om att känna att man bidrar och har ett värde, enligt Per Johnson.”

Självklart är det inte den enskildas fel att jobbet lyser med sin frånvaro. Det pendlar kraftigt mellan 300 000 – 500 000 arbetslösa och ibland är antalet lediga arbetsplatser nere på 30 000 – 40 000. Det innebär 10-12,5 sökande på varje jobb.

Av dessa har boende i Danderyd störst chans att få jobb enligt SCBs tabell:

Möjligheten att få jobb hänger ihop med utbildning och möjligheten att få utbildning hänger ihop med ekonomisk trygghet. Ett företag väljer alltså hellre en utbildad, ekonomiskt solvent i Danderyd framför en ickespecialist eller icke utbildad i Sollentuna med ekonomiska bekymmer!

Ekonomifakta: Under 2023 är Bjurholm den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 34 031 kronor. Danderyd är den kommun som betalar mest till systemet, 22 273 kronor (mest inkomst per kapita). Bland regionerna är det Stockholm (flest antal arbetare totalt men minst per kommuner) som betalar mest, 1 680 kronor per invånare. Region Gotland får den största tilldelningen, 11 965 kronor.


I en låginkomstkommun utan möjligheter är det svårare att få jobb, det saknas resurser och tid att studera och många söker snabba klipp för att även framtidsvisioner saknas.

Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasial utbildning. Under 2022 uppgick arbetslösheten i den här gruppen till 27,7 procent. Bland personer med eftergymnasial utbildning var motsvarande siffra 3,9 procent.

Sen kommer nästa problem för den arbetssökande. Även om man vill ta vilket jobb som helst är det inte säkert att det går. Här är jobben som var flest i Juli år:

  1. Grundutbildade sjuksköterskor
  2. Företagssäljare
  3. Personliga assistenter
  4. Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.
  5. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering

I och med den ojämna arbetsmarknaden förändras 10-12,5 arbetssökande till varje ledigt jobb. Kategori 1 och 5 kan slås ihop och gäller inte dem som saknar utbildning inom vård.

Företagssäljare innebär ofta provisionsarbete och under lågkonjuktur är företag inte beredda att satsa, de hamstrar. Så att vara företagssäljare innebär en väldigt slitsam period med mycket jobb och lite betalt.


Att vara personlig assistent är för många ett drömjobb (tro det eller ej), men arbetsgivarna tar inte in “vem som helst”. Har man dålig ekonomi pg a arbetslöshet, då kan man anses vara en risk. Dessutom vill arbetsgivaren ofta “få en positiv känsla” om den arbetssökande.

På Kommunal skriver Kanda Amin i Göteborg så här om jobbet som personlig assistent: “”Jag hoppas på att kunna vara med och utveckla yrket och höja statusen. En personlig assistent arbetar med många olika typer av människor, med många olika funktionshinder. Man jobbar väldigt nära andra individer, och dessutom nästan alltid ensam. För det krävs en väldigt bred kunskap, och en hög kompetens.

Vi behöver förbättra ryktet för yrket, och höja de låga lönerna. Det är ett tufft jobb, och jag önskar verkligen att alla personliga assistenter ska kunna få högre löner. Det förtjänar de!””


Så alla som inte kan jobba inom vården på olika sätt pg a brist på kompetens, utbildning, solvent bakgrund eller även för att flertalet arbetslösa har olika former av icke stödda handikapp, då faller man längre bak mot de jobben som det inte finns så många av.

Man kan påstå att de mest populära yrkena har störst personalomsättning, men även flest individer som bara byter arbetsplats utan föregående arbetslöshet.

Det är helt enkelt en myt att det är lätt att få jobb och det är en ännu större myt att arbetslöshet är självvalt!